1. Điều khoản thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay tổ chức (“bạn”) và VietSpace (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web www.market.viet-space.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với chúng (gọi chung là “Trang web”).

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này, thì bạn bị cấm sử dụng Trang web một cách rõ ràng và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về các bản cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản sử dụng sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác nhau sẽ tự mình làm và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

2. Về VietSpace

Viet Space là một thị trường cho phép người dùng cung cấp, bán và mua hàng hóa và dịch vụ ở nhiều vị trí địa lý khác nhau bằng nhiều định dạng, định giá. VietSpace không phải là bên thứ ba trong hợp đồng mua bán giữa người bán và người mua.

Bất kỳ hướng dẫn nào mà VietSpace cung cấp như một phần của Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như định giá, vận chuyển, niêm yết và tìm nguồn cung ứng chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và bạn có thể quyết định tuân theo hay không. Chúng tôi có thể giúp tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp giữa người mua và người bán thông qua các chương trình khác nhau. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, VietSpace không có quyền kiểm soát và không đảm bảo: sự tồn tại, chất lượng, an toàn hoặc tính hợp pháp của các mặt hàng được quảng cáo; sự thật hoặc tính chính xác của nội dung hoặc danh sách của người dùng; khả năng bán được hàng của người bán; khả năng thanh toán của người mua cho các mặt hàng; hoặc người mua hoặc người bán sẽ thực sự hoàn thành giao dịch hoặc trả lại một mặt hàng.

3. Sử dụng VietSpace

Liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ Thỏa thuận người dùng này, các chính sách, điều khoản của chúng tôi và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Là người dùng trang web, bạn đồng ý KHÔNG:

 • sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (www.market.viet-space.com) nếu bạn dưới 18 tuổi. Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên tại khu vực pháp lý mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải được cha mẹ hoặc người giám hộ của họ cho phép và trực tiếp giám sát để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.
 • sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không thể lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, bạn đang bị đình chỉ tạm thời hoặc vô thời hạn việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc là người bị cấm giao dịch theo lệnh trừng phạt kinh tế hoặc thương mại;
 • bán hoặc mua bất kỳ loại rượu, ma túy, thuốc phiện, thuốc lá, chất cấm nào trên trang web
 • không thanh toán cho các mặt hàng mà bạn đã mua, trừ khi bạn có lý do chính đáng được nêu trong chính sách của Viet Space, ví dụ: người bán đã thay đổi đáng kể mô tả của mặt hàng sau khi bạn đặt giá thầu (xem Chính sách về mặt hàng chưa thanh toán của chúng tôi);
 • không giao các mặt hàng do bạn bán, trừ khi bạn có lý do chính đáng;
 • truy xuất dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý bán hàng để mua hàng trên Trang web.
 • phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • tham gia vào việc đóng khung trái phép hoặc liên kết đến Trang web.
 • đánh lừa, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
 • sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai lệch về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng hệ thống tự động nào, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc công cụ khai thác và thu thập dữ liệu tương tự nào.
 • can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • chuyển tài khoản Viet Space của bạn (bao gồm cả phản hồi) và ID người dùng cho một bên khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi;
 • chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn yêu cầu các bên thứ ba được ủy quyền (nhân viên, đại lý, v.v.) có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình Truy cập tài khoản nhiều người dùng cho mục đích đó.
 • sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 • giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo thành một phần của Trang web.
 • cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, công khai, đạo đức, cơ sở dữ liệu và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (gọi chung là “Quyền sở hữu trí tuệ”) thuộc về hoặc được cấp phép cho VietSpace. Một số, nhưng không phải tất cả, các hành động có thể cấu thành vi phạm là sao chép, thực hiện, hiển thị, phân phối, sao chép, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, phân tách hoặc chuẩn bị các sản phẩm phái sinh từ nội dung thuộc về VietSpace hoặc người khác;
 • sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa thành Troia hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây cản trở việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
 • sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper, công cụ khai thác dữ liệu, công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ với sự cho phép rõ ràng trước của Viet Space;

Người bán phải đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu của VietSpace. Việc không đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể dẫn đến việc VietSpace tính thêm phí cho người bán và/hoặc giới hạn, hạn chế, đình chỉ hoặc hạ cấp tài khoản người bán của bạn.

Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang lạm dụng Viet Space và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt (các) tài khoản người dùng của bạn và quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, trì hoãn hoặc xóa nội dung được lưu trữ, xóa bất kỳ trạng thái đặc biệt nào được liên kết với (các) tài khoản của bạn, xóa, không hiển thị và/hoặc giảm hạng danh sách, giảm hoặc loại bỏ bất kỳ giảm giá nào và thực hiện các bước kỹ thuật và/hoặc pháp lý để ngăn bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể hủy các tài khoản chưa được xác nhận hoặc các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian đáng kể. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối, sửa đổi hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì theo quyết định của chúng tôi.

4. Thực thi chính sách

Khi phát sinh vấn đề về người mua hoặc người bán, chúng tôi có thể xem xét lịch sử hiệu suất của người dùng và các trường hợp cụ thể khi áp dụng các chính sách của chúng tôi. Chúng tôi có thể chọn khoan dung hơn với việc thực thi chính sách nhằm nỗ lực làm điều đúng đắn cho cả người mua và người bán. Những điều đã nói ở trên không giới hạn hoặc làm giảm quyền của chúng tôi trong việc từ chối, sửa đổi hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch vụ của chúng tôi đối với bất kỳ ai hoặc chấm dứt thỏa thuận này với bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi.

5. Nhà quảng cáo

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và các thông tin khác trong một số khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ quảng cáo nào bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó.

Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng.

6. Phí và Thuế

Chúng tôi tính phí người bán cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, khi người mua nhận Dịch vụ bổ sung, chúng tôi cũng có thể tính phí người mua cho Dịch vụ bổ sung đó.

Bạn phải có phương thức thanh toán trong hồ sơ khi sử dụng Dịch vụ bán hàng của chúng tôi và thanh toán tất cả các khoản phí cũng như thuế hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trước ngày đến hạn thanh toán. Nếu phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc tài khoản của bạn quá hạn, chúng tôi có thể đặt các hạn chế đối với tài khoản của bạn hoặc Tổ chức thanh toán của Viet Space (như được định nghĩa bên dưới) có thể thu số tiền nợ theo cách được mô tả trong Điều khoản sử dụng thanh toán.

7. Điều kiện niêm yết

Khi niêm yết một mặt hàng để bán trên Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách niêm yết và Chính sách thực hành bán hàng của Viet Space và cũng đồng ý rằng:

 

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt hàng được cung cấp cũng như tính chính xác và nội dung của danh sách,

Danh sách của bạn có thể không được tìm kiếm ngay lập tức theo từ khóa hoặc danh mục trong vài giờ (hoặc tối đa 24 giờ trong một số trường hợp). Viet Space không thể đảm bảo chính xác thời hạn niêm yết,

Danh sách giá cố định của bạn có thể tự động gia hạn hàng tháng theo lịch, dựa trên các điều khoản niêm yết tại thời điểm đó, cho đến khi bán hết số lượng hoặc danh sách kết thúc bởi bạn hoặc Viet Space, theo quyết định riêng của mình,

Nội dung bạn cung cấp tuân thủ tất cả các chính sách danh sách của chúng tôi, bao gồm chính sách Hình ảnh, video và văn bản,

Nội dung vi phạm bất kỳ chính sách nào của Viet Space có thể được sửa đổi, xáo trộn hoặc xóa theo quyết định riêng của Viet Space,

Chúng tôi có thể sửa đổi dữ liệu sản phẩm được liên kết với danh sách để bổ sung, xóa hoặc sửa thông tin,

Chúng tôi cố gắng tạo ra một thị trường nơi người mua tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. Do đó, hình thức hoặc vị trí của danh sách trong kết quả tìm kiếm và duyệt qua sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 • vị trí, truy vấn tìm kiếm, trang duyệt web và lịch sử của người mua;
 •  vị trí của mặt hàng, định dạng danh sách, giá cả và chi phí vận chuyển, điều khoản dịch vụ, thời gian kết thúc, lịch sử và mức độ liên quan đến truy vấn của người dùng;
 • lịch sử của người bán, bao gồm thông lệ niêm yết, Xếp hạng chi tiết của người bán, tuân thủ chính sách của VietSpace, phản hồi và tỷ lệ lỗi; 
 • Và số danh sách phù hợp với truy vấn của người mua,

Để thúc đẩy trải nghiệm người dùng tích cực, danh sách có thể không xuất hiện trong một số kết quả tìm kiếm và duyệt qua bất kể thứ tự sắp xếp do người mua chọn,

Một số nâng cấp danh sách nâng cao sẽ chỉ hiển thị trên một số Dịch vụ của chúng tôi,

Chính sách trùng lặp danh sách của Việt Space cũng có thể ảnh hưởng đến việc danh sách của bạn có xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hay không,

Các thẻ meta và liên kết URL có trong danh sách có thể bị xóa hoặc thay đổi,

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các đề xuất tùy chọn để xem xét khi tạo danh sách của bạn. Các đề xuất như vậy có thể dựa trên lịch sử bán hàng và hiệu suất tổng hợp của các danh sách đã bán và/hoặc hiện tại tương tự; kết quả có thể khác nhau đối với danh sách cá nhân. Để thúc đẩy trải nghiệm đề xuất, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hiển thị lịch sử bán hàng và hiệu suất của danh sách cá nhân của bạn cho những người bán khác,

Đối với các mặt hàng được liệt kê trong một số danh mục nhất định, tùy thuộc vào các chương trình nhất định và/hoặc được cung cấp hoặc bán ở các mức giá nhất định, VietSpace có thể yêu cầu sử dụng một số phương thức thanh toán nhất định, tuân theo chính sách Phương thức thanh toán của chúng tôi. Ví dụ: đối với hàng tồn kho được bao phủ bởi các dịch vụ xác thực, người mua và người bán có thể phải tuân theo các yêu cầu về ký quỹ và/hoặc xử lý thanh toán,

Bạn sẽ không bán và sẽ nhanh chóng xóa tất cả danh sách cho bất kỳ sản phẩm nào bị nhà sản xuất hoặc cơ quan chính phủ thu hồi nếu việc bán sản phẩm bị cấm theo luật hoặc quy định hoặc sản phẩm gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc an toàn theo quy định của bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Viet Space không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với sự an toàn hoặc hiệu suất của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn niêm yết hoặc bán bằng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm bất kỳ sản phẩm nào thuộc diện phải thu hồi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không phù hợp hoặc khiếm khuyết nào hoặc việc tuân thủ bất kỳ đợt thu hồi công khai hoặc riêng tư nào đối với bất kỳ sản phẩm nào bạn niêm yết hoặc bán bằng Dịch vụ của chúng tôi,

Viet Space có thể xuất bản và quảng bá danh sách của bạn, bao gồm các nội dung liên quan như tên người dùng, đánh giá và phản hồi về sản phẩm trên các trang web hoặc trong các ứng dụng, dịch vụ và công cụ của Viet Space hoặc hợp tác với bên thứ ba điều hành các trang web, ứng dụng, dịch vụ và công cụ.

8. Điều kiện mua hàng

Khi mua một mặt hàng bằng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Quy tắc và chính sách dành cho người mua và rằng:

Bạn có trách nhiệm đọc toàn bộ danh sách mặt hàng trước khi mua hoặc cam kết mua,

Bạn tham gia vào một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý để mua một mặt hàng khi bạn mua, cam kết mua một mặt hàng, đề nghị của bạn cho một mặt hàng được chấp nhận,

9. Nguyên tắc Đánh giá, Nhận xét, Truyền thông và Nội dung khác

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:

 • bạn nên có kinh nghiệm trực tiếp với cửa hàng/dịch vụ được đánh giá;
 • các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc ngôn ngữ thù hận;
 • các đánh giá của bạn không được chứa các nội dung phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật;
 • bài đánh giá của bạn không được chứa các nội dung liên quan đến hoạt động bất hợp pháp;
 • bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực;
 • bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;
 • bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm nào;
 • bạn không được tổ chức chiến dịch khuyến khích người khác đăng bài đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến ​​của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng bài đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sao chép, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện, và/hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến đánh giá.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

VIET SPACE CUNG CẤP MỘT CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA. TẤT CẢ THÔNG TIN, NỘI DUNG VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC TẠO RA SẴN THÔNG QUA CÁC SỞ HỮU TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN/DỊCH VỤ/SẢN PHẨM TRÊN VIET SPACE SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC SẼ KHÔNG GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

 

BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO BÁN QUA VIET SPACE DO NGƯỜI BÁN SẢN PHẨM ĐÓ CUNG CẤP. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, VIET SPACE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ DO BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ/SẢN PHẨM NÀO TRÊN VIET SPACE HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA THÔNG QUA VIET SPACE. CÁC GIỚI HẠN ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG PHẦN NÀY SẼ KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DO SẢN PHẨM BẠN MUA THÔNG QUA VIET SPACE KHI HỌ CỐ Ý THIẾU TRÁCH NHIỆM HOẶC LỪA ĐẢO

11. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cá nhân

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Viet Space đều phải tuân theo trọng tài ràng buộc, luật điều chỉnh, tuyên bố từ chối bảo đảm, giới hạn trách nhiệm pháp lý và tất cả các điều khoản khác trong Điều khoản Điều kiện của VietSpace. Bạn đồng ý với các điều khoản đó bằng cách ký kết Thỏa thuận này hoặc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ của VietSpace.

BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẠN VÀ VIET SPACE HOẶC BẤT KỲ ĐẠI LÝ NÀO PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA TRỌNG TÀI CÁ NHÂN, NGOẠI TRỪ NHƯ SAU:

BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO THUỘC PHẠM VI TÀI CHÍNH VÀ KHỐI TỘC CỦA TÒA ÁN KHIẾU NẠI ĐỊA PHƯƠNG THÍCH HỢP PHẢI ĐƯỢC MANG ĐẾN TÒA ÁN KHIẾU NẠI ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN; VÀ

BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO ĐỂ TÌM KIẾM VI PHẠM HOẶC LẠM DỤNG KHÁC CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA RA BẤT KỲ TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN NÀO.

Main Menu