1. Các kế hoạch
  2. Sự đăng ký
  3. Xác nhận
  4. Cảm ơn
 
Marketing emails to clients  
 
Miễn Phí
$0.00
Không cần thanh toán
Mở cửa hàng online không tốn chi phí. Bạn có thể đăng tối đa 20 sản phẩm.
 
Marketing emails to clients  
 
Miễn Phí
$0.00
Không cần thanh toán
Mở cửa hàng online không tốn chi phí. Bạn có thể đăng tối đa 20 sản phẩm.
x
Cơ bản
$5.00
cho mỗi 1 Tháng)
Bạn có thể đăng tối đa 50 sản phẩm. Bạn có thể thêm 1 nhân viên của mình vào tài khoản cửa hàng để giúp bạn quản lý cửa hàng trực tuyến. Khách hàng của bạn sẽ nhận được tin nhắn khuyến mãi.
 
Marketing emails to clients  
 
Cơ bản
$5.00
cho mỗi 1 Tháng)
Bạn có thể đăng tối đa 50 sản phẩm. Bạn có thể thêm 1 nhân viên của mình vào tài khoản cửa hàng để giúp bạn quản lý cửa hàng trực tuyến. Khách hàng của bạn sẽ nhận được tin nhắn khuyến mãi.
x

Main Menu