VIETSPACE THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO?

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web của chúng tôi, cung cấp bằng Dịch vụ hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Ví dụ: để mở Tài khoản thanh toán Viet Space, bạn phải cung cấp tên, địa chỉ và địa chỉ email. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không sử dụng được Dịch vụ một cách trọn vẹn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích như mở tài khoản, xử lý các giao dịch của bạn, đáp ứng các yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn khi cần.

Thông tin tự động

Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” và chúng tôi có được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt Web của bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn tương tác với trang web của bên thứ ba sử dụng một trong các Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Checkout của Viet Space, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Nhấp vào đây để xem các ví dụ về thông tin mà trình duyệt của bạn có thể gửi.

Hình ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác vào lần tiếp theo. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

VIET SPACE LÀM GÌ VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN?

VietSpace thu thập Thông tin Người dùng chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ và duy trì mối quan hệ với Người dùng như:

 • Duy trì liên lạc với Người dùng, giải đáp các thắc mắc của Người dùng liên quan đến dịch vụ của VietSpace;
 • Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;
 • Thông báo cho người dùng về các mục đích khuyến mại, quảng cáo hoặc tiếp thị trực tiếp.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, dịch vụ của Vietspace
 • Vietspace thu thập thông tin nhằm phục vụ các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như: nhận diện người truy cập, website của Viet Space;  phân tích và tối ưu website của Vietspace;
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý thu thập, sử dụng hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của bạn.  Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin trên Việt Space để xác minh danh tính cho yêu cầu pháp lý.

Không có phương pháp truyền thông nào thông qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ là an toàn 100%.  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công làm mất mát dữ liệu cá nhân, VietSpace sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan công an và thành viên được biết.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng.  Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website Viet-space.com.  Thành viên có thể gửi yêu cầu hủy thông tin cá nhân về email [email protected]

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

Thông tin về khách hàng của chúng tôi là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không kinh doanh việc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác.  Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây:

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua VietSpace.  Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của bạn và chúng tôi chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.  Ví dụ: bạn có thể đặt dịch vụ, hàng hóa từ người bán bằng cách sử dụng Thị trường và chúng tôi cung cấp thông tin về người bán đó để hỗ trợ đăng ký, mua hàng hoặc hỗ trợ của bạn.
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng.  Các ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quảng cáo và quản lý sự kiện), tiến hành quản lý quan hệ khách hàng và cung cấp đào tạo.  Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.  Hơn nữa, họ phải xử lý thông tin đó theo Thông báo về quyền riêng tư này và theo sự cho phép của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 • Chuyển nhượng Doanh nghiệp: Khi chúng tôi tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ.  Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo những lời hứa được đưa ra trong bất kỳ Thông báo quyền riêng tư nào có sẵn.  Ngoài ra, trong trường hợp không chắc chắn là VietSpace hoặc toàn bộ tài sản của VietSpace được mua lại, thông tin của bạn tất nhiên sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi hoặc áp dụng các điều khoản của chúng tôi và các thỏa thuận khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc bảo mật của Viet Space, khách hàng của chúng tôi,  hoặc những người khác.  Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn ngừa và phát hiện gian lận cũng như giảm thiểu rủi ro tín dụng.

BÊN THỨ BA TRÊN VIETSPACE

Nhà quảng cáo bên thứ ba trên Không Gian Việt

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web của bên thứ ba này. Các trang web và nhà quảng cáo bên thứ ba này hoặc các công ty quảng cáo trên Internet hoạt động thay mặt họ, đôi khi sử dụng công nghệ để gửi (hoặc “phục vụ”) các quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng cookie, JavaScript, bọ web (còn được gọi là thẻ hành động hoặc gif pixel đơn) và các công nghệ khác để đo lường hiệu quả của quảng cáo và để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc các tính năng khác mà họ có thể sử dụng và thông lệ thông tin của các nhà quảng cáo và trang web bên thứ ba này không nằm trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để biết thêm thông tin về thực hành quyền riêng tư của họ. Ngoài ra, Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org) cung cấp thông tin hữu ích về các công ty quảng cáo trên Internet (còn được gọi là “mạng quảng cáo” hoặc “nhà quảng cáo mạng”), bao gồm thông tin về cách từ chối thu thập thông tin của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm. 

Các trang web của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin cá nhân về người dùng. Mặc dù chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo, nhưng nhà quảng cáo (bao gồm cả công ty phân phát quảng cáo) có thể cho rằng người dùng tương tác hoặc nhấp vào quảng cáo là đáp ứng tiêu chí khách hàng mục tiêu của họ và sẽ sử dụng để hiển thị quảng cáo tiếp theo.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó. 

BẠN CÓ QUYỀN GÌ ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, bạn có thể yêu cầu xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

 • Bạn luôn có thể chọn không cung cấp thông tin, mặc dù thông tin đó có thể cần thiết để sử dụng một số dịch vụ nhất định trên website.
 • Nếu bạn không muốn nhận e-mail hoặc thư hoặc tin nhắn khác từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.
 • Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới hoặc cách tắt hoàn toàn cookie. Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tiện ích bổ sung của trình duyệt, chẳng hạn như cookie Flash, bằng cách thay đổi cài đặt của tiện ích bổ sung hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất. Tuy nhiên, sau đó bạn có thể mất khả năng sử dụng một số tính năng dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi khuyên bạn nên bật cookie.

Main Menu