Bạn có thể đăng tối đa 50 sản phẩm. Bạn có thể thêm 1 nhân viên của mình vào tài khoản cửa hàng để giúp bạn quản lý cửa hàng trực tuyến. Khách hàng của bạn sẽ nhận được tin nhắn khuyến mãi.

Main Menu